Na co zwracać uwagę w polisie OCP

Polisa OCP jest polisą, która nie jest polisą obowiązkową. W odróżnieniu od obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednak każdy przewoźnik, który chce uniknąć ponoszenia odpowiedzialności związanej z uszkodzeniem lub kradzieżą ładunku, powinien zdecydować się na jej zakup. Zakup OC przewoźnika drogowego nie zwalnia od dbałości o ładunek. Aby jednak ubezpieczyciel poniósł koszty związane ewentualnym zdarzeniem objętym ochroną, przewoźnik powinien zadbać o ładunek.

Na co powinien zwracać uwagę przewoźnik?

W interesie przewoźnika jest odpowiednie zabezpieczenie ładunku na czas transportu. Warto zrobić to w najlepszy możliwy sposób. Dobrać rodzaj zabezpieczeń do rodzaju przewożonego ładunku. Wiadomo, że np. cegły nie będą przewożone w samochodach chłodniach, natomiast niektóre produkty spożywcze właśnie tak powinny być przewożone. Towary powinny być też odpowiednio rozłożone i zabezpieczone.

Ładunek musi być też zabezpieczony odpowiednio podczas postoju. Co oznacza odpowiednio? Pojazd powinien być zaparkowany w bezpiecznym miejscu. Miejscu, które objęte jest np. monitoringiem wizyjnym, jest dobrze oświetlone. Ideałem byłoby parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, ale wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Wtedy ważny jest systematyczny dozór nad samochodem z przewożonym ładunkiem.

Kierowca przewożący ładunek powinien poruszać się przestrzegając przepisów ruchu drogowego, oraz czasu pracy. Zmęczony kierowca to zagrożenie nie tylko dla przewożonego towaru, ale co ważniejsze dla innych uczestników ruchu drogowego.

Bardzo ważne w dbaniu o ładunek, jest wydanie go osobie, która jest do tego uprawniona. Przed wydaniem towaru na miejscu dostawy, warto się upewnić, że znajdujemy się w dobrym miejscu i towar wydajemy osobie do tego uprawnionej.

Co jest ważne w polisie OCP?

Decydując się na konkretną polisę OCP, na zakup ubezpieczenia OCP, należy dobrze zapoznać się z OWU, czyli z ogólnymi warunkami ubezpieczenie. Warto zwrócić uwagę na to, jaka jest suma gwarancyjna ubezpieczenia. Czyli jaka jest najwyższa wartość, jaką pokrywa ubezpieczyciel. W tym przypadku wiele zależy od tego, jakiego rodzaju towary będą przewożone. Im droższe i podatniejsze na uszkodzenie, kradzież towary, tym większa powinna być suma gwarancyjna, gdyż wyższa kwota jest w stanie pokryć wyższe roszczenia.

Warto też zwrócić uwagę na to, jakie są zasady parkowania pojazdu. Czy ubezpieczyciel wymaga, aby pojazd parkowany był tylko w miejscach, które są strzeżone? Jest to bardzo ważne, gdyż postój jest ważną, integralną częścią pracy przewoźnika. Chodzi o czas pracy i długie, często międzynarodowe trasy.

Jeżeli mowa o trasach międzynarodowych to należy dokładnie sprawdzić, jaki jest zasięg terytorialny danego ubezpieczenia OCP. Czyli jeżeli jeździmy tylko w obrębie kraju, to nie potrzebujemy ochrony międzynarodowej. Ale jeżeli przekraczamy granice państw, wtedy taki rodzaj ochrony jest niezbędny.

Co bardzo ważne, należy zapoznać się z włączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Czyli dowiedzieć się, za co ubezpieczyciel nie zapłaci, co nie jest objęte ochroną. Czyli, za co będzie musiał przewoźnik zapłacić z własnej kieszeni. Znając wyłączenia odpowiedzialności, można szukać innego ubezpieczyciela, lub wystąpić o rozszerzenie ochrony o interesujący nas zakres.

Salon w stylu francuskim https://aaron.net.pl/jaki-jest-niezbedny-sprzet-jezdziecki/ https://iclear.pl/technorattanowe-meble-uniwersalne-wyposazenie-do-kazdego-ogrodu/